A projekttel kapcsolatos események

A projekttel kapcsolatos események

A termikus hulladékkezelés elemzése, a pirolízis technológiára épülő energia-előállítás témakörében komplex kutatási projekt keretében számos eseményen vettek részt a projekt résztvevői. A végrehajtott feladatok kronológiai sorrendben:

2012. október 26. - 1. Szakmai projektértekezlet

1. Szakmai projekt értekezlet

2012. október 26-án a sajtótájékoztatót követően került sor az első szakmai projektértekezletre, ahol a menedzsment, a különböző altémákon dolgozó kutatók, illetve a projektben résztvevő partnerek találkozhattak személyesen és letisztázhatták az addig csak jobbára online vagy telefonon átbeszélt teendőket.A projektmenedzsment részéről Bordás Klára a pályázat kihagyhatatlan részeként jelentkező és ezáltal megoldandó adminisztratív feladatokat, Dr. Mozsgai Katalin a szakmai programtervezetet mutatta be részletesen minden egyes altémára kiterjedően.Helyszín:Szent István EgyetemGazdasági, Agrár- és Egészségtudományi KarTessedik Campus5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Körös-parti tanácskozó

2012. november 29. - 2. szakmai projektértekezlet

2. szakmai projektértekezlet

A 2. szakmai projekértekezletre 2012. november 29-én került sor. Az első értekezleten felmerült kérdések megvitatása, valamint a projekt menetrendjének, illetve az abban felmerült változásoknak a megvitatása képezte a beszélgetés fő irányát.

Helyszín:
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Tessedik Campus
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Körös-parti tanácskozó

Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó87.26 KB
PDF icon 2. szakmai értekezlet prezentáció495.33 KB

2012. november 29. - Nyitórendezvény

Nyitórendezvény

A Szent István Egyetem, mint konzorciumvezető partnerével az IBS Management Nonprofit Kft-vel 2012. november 29-én délelőtt 10 órakor projektnyitó rendezvény keretében mutatta be a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 számú projektet a nyilvánosság számára. A rendezvény helyszíne a Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik Campus díszterme Szarvason.

A Körös TV felvételén mely a nyitórendezvény napján készült Dr. Puskás János a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egyészségtudományi Kar korábbi dékánja mutatta be a projektet és Dr. Simándi Péter a projekt szakmai vezetője beszélt a kutatásokról.

A videó megtekinthető a Körös TV honlapján

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek keretében a kedvezményezett Szent István Egyetem és partnere az IBS Management Nonprofit Kft. 695 719 282 Ft értékű vissza nem térítendő támogatással gazdálkodik, amely fedezi az összköltségeinek 100 százalékát. A projekt 2012. október 1-én indult és várhatóan 2015. január 31-én fejeződik be.

Bővebb információ:
Kontakt: Bordás Klára (projektkoordinátor)
E-mail: klara.bordas@ibsmanagement.hu

Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó213.02 KB
PDF icon Nyitóelőadás prezentációja387.13 KB
PDF icon Sajtóközlemény112.52 KB

2013. január 8. - 3. szakmai projektértekezlet

A 3. szakmai projekt értekezlet 2013. január 8-án került megrendezésre.

Helyszín:
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Tessedik Campus
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Körös-parti tanácskozó

2013. március 12. - 4. szakmai projektértekezlet

4. projektértekezlet

A 4. szakmai projektértekezleten 2013. március 12-én az egyes kutatócsoportok valamint a partnerek képviselői mutatták be addig végzett tevékenységeiket, betekintést adtak a projekttagoknak az általuk vizsgált, vizsgálandó folyamatokba. Illetve a menedzsment tájékoztatta a résztvevőket az eddig elvégzett munkákról.

Helyszín:
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Tessedik Campus
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Körös-parti tanácskozó

2013. május 13. - Tájékoztató megjelenése

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Országos Szövetsége (KSzGySz) "Környezetvédelmi tájékoztató, 2013" c. kiadványban megjelent tájékoztató a projektről (angolul és magyarul)

2013. május 23-24. - Régiók fejlesztése konferencia

2013. májusában került megrendezésre a

RÉGIÓK FEJLESZTÉSE
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt kutatászáró konferencia,

a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának szervezésében.

A konferencia Környezetfejlesztés szekciójában két előadással kéviseltették magukat kutatóink az első napon:

 • Dr. Duray Balázs – Csengeri Erzsébet: „Zöld területfejlesztés” – egy pirolízis alapú vidékfejlesztési modell lehetőségeinek feltárása
 • Dr. Egri Zoltán – Dr. Duray Balázs: Magyarország az európai zöldgazdaság rendszerében, főbb társadalmi-gazdasági összefüggések

A Pécsi Egyetem gondozásában a Régiók fejlesztése 2013/2 konferencia kiadványában a projekt kutatási tevékenységéhez kapcsolódó alábbi publikációk jelentek meg:

 • Dr. Duray Balázs – Csengeri Erzsébet: „Zöld területfejlesztés” – egy pirolízis alapú vidékfejlesztési modell lehetőségeinek feltárása
 • Dr. Egri Zoltán – Dr. Duray Balázs: Magyarország az európai zöldgazdaság rendszerében, főbb társadalmi-gazdasági összefüggések
 • Dr. Farkas Tibor – Dr. Kassai Zsuzsanna: A hulladékgazdálkodási technológiák társadalmi elfogadottsága
Fájl: 

2013. május 30. - Gumiipari vizsgálatok - szakmai program

A Gumiipari Szakosztály és a MAGUSZ közös rendezvényeként Gumiipari vizsgálatok címmel szakmai programot szervezett, melyen a projekt tagjai részt vettek.Időpont: 2013. Május 30. 10 óraHelyszín: Magyar Kémikusok Egyesülete, tárgyalóCím: 1015 Budapest Hattyú u. 16. II. em 8.A rendezvényen a következő témákban hallattak előadásokat a résztvevők:

 1. Előadás: Dr. Kállay - Menyhárd Alfréd docens, BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Termoanalitika alkalmazása a gumik jellemzéséreGumik termikus és termooxidatív stabilitásának vizsgálata, különböző töltőanyagok mennyiségnek meghatározása (TGA)Amorf anyagok jellemző átmenetének az üvegesedési átmenetnek meghatározása (DSC)Az üvegesedési átmenetet kísérő tulajdonságváltozások, egyéb relaxációs átmenetek meghatározása és következményei (DMTA)

 1. Előadás: Müller Péter tanársegéd, BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

FTIR alkalmazása a gumiiparbanMéréstechnika bemutatásaGyakorlati példák

 1. Előadás: Virágné Tamási Anikó PhD, laborvezető helyettes, ContiTech Rubber Kft.

Klasszikus gumiipari vizsgálatok Másképp (Tippek és trükkök)Húzófeszültség-nyúlás vizsgálatokat nem csak gumin és erősítőbetéteken határozták meg, hanem felpréselt szövetekkel is végztek vizsgálatokat. A mérésekből kinyert információk a tervezési lépések során felhasználhatók.A szokásos Mooney beégés vizsgálatok körülményeit átalakították, hogy nyerskeverékek tárolás során fellépő változásait követni lehesen. Ezt a mérés hőmérsékletének és az előmelegítési idő a lehető legnagyobb mértékig való lecsökkentésével elérték el.Alsó hidegállósági határ meghatározására új, általuk kifejlesztett, nem szabványosított módszert alkalmaznak. Alacsony hőmérsékleten a keménység változással határozzák meg az alkalmazhatósági határt.Kísérletekkel igazolták, hogy sodronyok szakadási nyúlásának meghatározásánál a nyúlás értékére hatással van a sodrony kamerához viszonyított helyzete. A nem megfelelően megválasztott pozíció módosíthatja a mért eredményeket.

 1. Előadás: Urbán Mónika PhD, fejlesztőmérnök, Virágné Tamási Anikó PhD, laborvezető helyettes, ContiTech Rubber Kft.

A szállított közeg hatásainak vizsgálata: közegállósági és gázáteresztő képességi mérésekA nagynyomású olajipari tömlők élettartamát a mechanikai terhelésen kívül a tömlő által szállított közeg (nagy nyomású folyadék, gáz) is jelentősen befolyásolja. Ezek vizsgálata tehát kulcsfontosságú a tömlő élettartama szempontjából és mind a régi- és új fejlesztésű tömlők tervezésénél, mind pedig az adott applikációnak megfelelő tömlőtípus kiválasztásánál figyelembe kell venni.

2013. július 2. - Güssing-i tanulmányút

Güssing-i tanulmányút

Güssing, az egykori Németújvár, egy aprócska város Burgerland tartományban, Ausztria keleti részén. Ez Ausztria legszegényebb régiója, természetesen ottani léptékkel nézve, hisz így is jelentősen fejlettebb mint Magyarország bármely megyéje. Egy dologban azonban még Ausztriában is kitűnik a többi rágió közül, mégpedig az energiagazdálkodásban illetve azon belül a megújuló energiák hasznosításában.

1996. óta Güssingben található a Megújuló Energiák Európai Központja (rövidítése: EEE) ahol a fenntartható, regionális és kommunális koncepciók kidolgozásával foglalkoznak az energiatakarékosság, valamint a megújuló energiák hasznosításának és kinyerésének vonatkozásában. Több mint 30 olyan demonstrációs létesítményt, illetve különböző technológiájú berendezést tartanak fenn, melyek megtekinthetők az ökoenergia turizmus keretében. A berendezések fenntartása, üzemeltetése illetve az ökoturizmus mellet a megújuló energiák güssingi siker sztorijának másik alapköve a folyamatos kutatás fejlesztés, az együttműködés különböző kutatóintézetekkel. 2009-ben adtak át Güssing-ben egy új kutató központot (COMET - program), amelynek súlyponti témái a biomassza elgázosítása valamint a szintetikus üzemanyagok előállítása. Ebben a kutató központban („Technikum“) van a „Bioenergy 2020+“ kutatási hálózat székhelye is, amelynek tagjai többek között bécsi és grazi műszaki egyetemek (TU Wien, TU Graz), a Johanneum Research kutatóintézet és sokan mások.

A pirolízis projekt keretén belül 2013. július 2-án megvalósult látogatásunk során az előadásokon megismerkedhettünk a güssingi energiaellátási modellel, mely során a különféle megújuló energiaforrásokból az átalakítási technológiák révén hőt, áramot, szintetikus földgázt, szintetikus üzemanyagokat állítanak elő, és ezzel Güssing kistérség -mintegy 27 000 lakos - energiaigényének 47%-át tudják biztosítani.

Megnéztük a faelgázosításos biomassza erőművet ahol erdei faapríték és ipari fahulladékok termikus elgázosítása során nyerik az előbb említett energiaformákat, valamint egy biogázüzemet is ahol mezőgazdasági terményeket, hulladékot dolgoznak fel.

2013. szeptember 25-27. - Ökoindustria 2013 szakkiállítás

2013. szeptember 25 és 27 között került megrendezésre Budapesten a SYMA Rendezvényközpontban a Ökoindustria 2013 szakkiállítás, melyen az érdeklődők a SZIE Pirolízis Technológiai Kutatóközpont kiállítói pavilonjánál ismerkedhettek meg a projekt erdményeivel.

Fájl: 

Beszámoló az Ökoindustria 2013 szakkiállításról

A környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) harmadszor rendezte meg az innovatív környezetipari technológiák és szolgáltatások seregszemléjét, melyen 105 kiállító vett részt és ezek közel egyötöde külföldi. A Pirolízis Technológiai Kutatóközpont munkatársai is részt vettek hazánk legnagyobb környezetipari kiállításán, ahol a projektben folyó munkák bemutatása mellett lehetőség nyílt a már meglévő, illetve a potenciális partnerekkel történő tapasztalatcserére és megismerkedésre, remélhetőleg ezzel is növelve a kutatás hatékonyságát szélesítve annak spektrumát.

A háromnapos szakkiállítás első napján a megnyitó keretében Gróh Gáspár a Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója tolmácsolta Áder János szavait, melyben többek között a köztársasági elnök kiemelte, hogy mennyire jelentős az, hogy megfelelő innováció révén olyan termékeket kell előállítani, melyek anyagi hasznuk mellett, kíméletesen bánnak a környezettel is.

Ezt követően a rendezvény fővédnöke Szíjjártó Péter köszöntötte a kiállítókat, látogatókat, méltatta a szervezők munkáját és beszédében kihangsúlyozta többek között a környezetipari szektor jelentőségét a magyar gazdaságban, miszerint annak árbevétele meghaladja a 400 milliárd forintot, illetve a foglalkoztatottak száma eléri a 20 ezer főt. Ígéretet tett, hogy a kormányzat mindig is támogatni fogja mind az ilyen jellegű kutatásokat, mind azokat a vállalkozásokat melyek ezen a területen szeretnének érvényesülni akár a hazai piacon akár külföldön. A külföldi nyitás jegyében az idén 11 ország kiállítói, delegáltjai képviselték magukat a rendezvényen. Ide tartozik még az is, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan megrendeztek egy a visegrádi négyekre vonatkozó környezetipari fórumot és nemzetközi üzletember-találkozót is.

A KSZGYSZ Ökoindustria Nagydíját a rendezvényen szolgáltatás kategóriában a Prinzhorn Csoport (Duparec Kft., Dunapack Kft. és Hamburger Hungária Kft.), termék kategóriában a H-Trió Kft. vehette át. A Környezetbarát Termék védjegyet a Weishaupt Hőtechnikai Kft., az Európai Unió ökocímkéjét pedig a Zrínyi Nyomda Zrt., a Rosmarin Zrt., a Samsung Electronics Magyar Zrt. kapta meg. A nemzeti, valamint az Európai Unió környezetbarát termék minősítő-tanúsító rendszereinek magyarországi működtetője a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.

A megnyitót követően kezdődött a SZIE workshopja az Ökokávézóban, ahol többek között a kiállítás alatt különféle kísérőrendezvények kaptak helyet. Az angol nyelven folyó előadások sorát Vass Zoltán nyitotta meg, aki bemutatta a UTB Envirotechnél folyó tevékenységeket melyekkel többek között ipari és önkormányzati partnereiket segítik abban, hogy az általuk termelt hulladékból tiszta vizet, megújuló energiát és tápanyagokat állítsanak elő különböző technológiákkal. Gonda György, aki közgazdászi előélettel rendelkezve kezdett el foglalkozni az energetikával, azon belül is a megújuló energiákkal és PhD tanulmányait is ezen a területen folytatja a Szent István Egyetemen, az Energetika és foglalkoztatás üvegházakban című előadásában bemutatta, hogy hogyan lehet gazdaságosan, környezetkímélő módon új munkahelyeket teremtve üvegházakban különböző növényeket termeszteni. Dr. Singh Mahesh Kumar a megújuló energia jövőjéről beszélt, elsősorban India viszonylatában.

A kiállítás második napján került megrendezésre a Szent István Egyetem GAEK Pirolízis Szakmai Konferenciájára, melyet a Magyar Mérnöki Kamara is akkreditált. Az előadásokat a projektben résztvevő kutatók illetve az egyik meghívott partner képviselője tartotta. A rendezvény moderátora Dr. Lakatos Vilmos a projekt menedzsere volt. Elsőként Dr Puskás János a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánja köszöntötte az érdeklődőket és mutatta be az Egyetemet, azon belül a Kart illetve a kutatási projektet. Ezután következett Dr. Farkas Hilda aki egyben a kiállítás egyik fő szervezője is, A prezentációjából a pirolízis európai és hazai szabályozási gyakorlataival ismerkedhettek meg az egybegyűltek ez azért is kiemelten fontos hiszen a projekt része egy szakmapolitikai javaslatcsomag kidolgozása a piaci igények és a szükségletek, valamint a technológiai lehetőségek ismeretében. Különféle, a pirolizációhoz használható alapanyagokkal végzett előkisérleteket Dr. Czinkota Imre, Dr. Tolner László valamint Rácz Istvánné dr. és az íly módon kapott eredményeket mutatta be Czinkota Imre a "Különböző alapanyagok hőbontásának spektroszkópiai vizsgálata a projekt kereteiben" címet viselő előadásában. Ehhez a kutatási témához elkészült egy modellberendezés is melyet meg lehetett tekinteni a Kutatóközpont standján. Ezt követően Bezzeg Zsolt az Environ-Energie Kft. műszaki igazgatója bemutatta az épülő termolízis berendezést illetve annak sematikus rajzát, a pirolízis folyamatát. Egy rövid kávészünetet követően Dr. Lányi Katalin a termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdéseire próbált válaszokat találni, Dr. Farkas Tibor a hulladékkezelés és a hulladékfeldolgozás gazdasági jelentőségét, társadalmi elfogadottság elemezte és az előadássorozat zárásaként Váradi Viktor a New Energy Kft. képviseletében egy működő üzem tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

A szakmai konferencia után rendezett állófogadáson további lehetőség nyílt személyes kérdések feltételére. 

2013. szeptember 25. - Work-shop a termolízis nemzetközi jelentőségéről

A III. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás keretein belül a SZIE GAEK workshop-ot rendezett a termolízis nemzetközi jelentőségéről.

 

Helyszín: SYMA Rendezvényközpont, Budapest, Ökokávézó

Időpont: 2013. szeptember 25. 14.00 – 15.00

A lezajlott workshop programja

 

Előadás címe

Előadó

14.00

Recent advancement in biomass pyrolysis technology: a mechanistic overview

Dr. Mahesh Kumar Singh
Szent István Egyetem

14.10

Industrial Waste to Renewable Energy

Mr. Sunny Bhasin, CEO, UTB Envirotec

14.20

Future of Renewable Energy in Europe

Mr. Dominic Arbuthnott, Managing Director, Hawkhurst Consulting  and Member of the Board & Treasurer, AISB, CFO, Euromedic International

14.30-15.00

Vitabeszélgetés és zárás

 

Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon A workshop programja114.42 KB
Microsoft Office document icon Jelentkezési lap workshopra314 KB

2013. szeptember 26. - Termolízis szakmai konferencia

A III. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás keretein belül a SZIE GAEK termolízis szakmai konferenciát rendez.

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.

Dates: 
csütörtök, 2013, szeptember 26 - 13:30 - 17:00

Helyszín: SYMA Rendezvényközpont, Budapest, Melbourne terem

Időpont: 2013. szeptember 26. 13.30 – 17.00

A szakmai konferencia programja

13.30 – 14.00

Regisztráció

14.00 – 14.05

Köszöntő

 

Előadás címe

Előadó

14.05-14.25

A Szent István Egyetem és a SZIE Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Dr. Puskás János
Szent István Egyetem

14.25-14.45

A pirolízis európai és hazai szabályozásának gyakorlata

Dr. Farkas Hilda
KSZGYSZ

14.45-15.05

Különböző alapanyagok hőbontásának spektroszkópiai vizsgálata a projekt kereteiben

Dr. Czinkota Imre
Szent István Egyetem

15.05-15.30

Kávészünet

15.30-15.50

Pirolízis a gyakorlatban

Mák Zoltán
Bezzeg Zsolt
Environ-Energie Kft.

15.50-16.10

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

Dr. Lányi Katalin
Szent István Egyetem

16.10-16.30

Gazdasági jelentőség, társadalmi elfogadottság

Dr. Farkas Tibor
Szent István Egyetem

16.30-16.50

Egy működő üzem, avagy 6 évnyi versenyfutás az idővel

Váradi Viktor
New Energy Kft.

16.50-

Állófogadás

Fájl: 

Pirolízis folyamatát modellező berendezés bemutatása

A szakkiállítás ideje alatt a Szent István Egyetem 19. számú standjánál lehetőség lesz az egyetem kutatói által készített modellberendezés segítségével a pirolízis (hőbontás) folyamatát nyomon követni egy-egy bemutató keretében naponta kétszer.

A bemutató keretében lehetősévé vált a berendezés megismerésére, kérdések megválaszolására.

A szemléltető előadásokat a projekt kutatócsoportjának tagjai, oktatók és kutatók tartották.

A Szent István Egyetem kutatócsoportja által létrehozott berendezés célja, hogy laboratóriumi körülmények között modellezze a hőbontást (pirolízis, termolízis). A berendezésben szervesanyag-tartalmú hulladékok (műanyagok, gumi, papír) kémcső méretű reaktorban, programozott hevítés hatására oxigénmentes körülmények között bomlanak le. Bomlás közben a tömegveszteség, illetve a távozó gázok kerülnek vizsgálatra. A folyamat végén a szilárd maradékok jellemzésére különböző oldószerekkel készített kivonatok elnyelési spektrumai kerülnek vizsgálatra 200-800 nm-es tartományban.

2013. október 10-11. - 2. Környezetkémiai Szimpózium

2. Környezetkémiai Szimpózium résztvevői

2013. október 10-11 között került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Környezeti Kémiai Munkabizottsága által a 2. Környezetkéiai Szimpózium, melyen a projektben dolgozó kutatók közül többen is részt vettek, úgymint Dr. Lányi Katalin, Dr. Simándi Péter, Dr. Tolner László, Dr. Czinkota Imre, Dr. Heltai György és Molnár Erik. Közös munkáik eddigi tapasztalatait, eredményeit egyszer Lányi Katalin "A pirolitikus hulladékkezelés analitiai kémiai háttere, különös tekintettel a szabályozási környezetnek való megfelelésre és a másodnyersanyagok hasznosíthatósági kérdéseire" című előadásában másodszor Czinkota Imre a "Pirolízis maradékok UV-Vis spektrumainka elemzése" nevet viselő prezentációjában mutatták be.

További információk és fotók a Környezeti Kémiai Munkabizottság honlapján érhetőek el.

2013. december 12. - Szakmai műhelynap

A Szent István Egyetem, mint a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 számú EU projekt Kedvezményezettje meghívja Önt „Szakmai műhelynap” rendezvényre.
 
Időpont:  2013. december 12. 13:00 - 17:00
Helyszín:
Szent István Egyetem GAEK
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tessedik előadó

 A műhelynap célja, hogy bemutatkozás keretében megismerjük egymást, a szakterületeket, kutatási potenciált. Elindítsunk egy szakmai munkát, kialakítsuk a közös gondolkodás lehetőségét.

A műhelynap programja
13.00 - 13.15 Regisztráció
13.15 - 13.25 Dékáni köszöntő, Dr. Puskás János
13.25 - 14.00 Szolgáltatásfejlesztési koncepció, együttműködés, Dr. Mozsgai Katalin
14.00 – 14.20 Modellberendezéssel folytatott kísérletek, Dr. Czinkota Imre
14.20 – 14.40 Mezőgazdasági hasznosítási lehetőségek, Dr. Füleky György
14.40 – 15.00 Kávészünet
15.00 – 16.00 Hulladékból energia – új utakon (ENIN projekt), Kis Péter, AVE Miskolc Kft.
16.00 – 16.30 Háttér ipar: analitikai eszkközök, módszerek, Kovács László, RK TECH Kft.
16.30 – 17.00 Projekt megjelenései, nyilvánosság, Bordás Klára
 
Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon meghivo_muhelnyap_20131212.pdf113.48 KB

2013. november 20-22. - IJCELIT 2013 konferencia

Dr. Farkas Hilda, aki a projektben a pirolízis európai és hazai szabályozásának gyakorlatát, a szabályozási környezeteket vizsgálja, részt vett a 2013. november 20-22 között, az Óbudai egyetemen idén 4. alkalommal megrendezett Nemzetközi Környezetvédelmi és Könnyűipari Konferencián (International Joint Conference on Enviromental and Light Industry Technologies, IJCELIT 2013). Előadásából a termikus hulladékok kezelésének jogi aspektusait, jogalkotási szempontjait ismerhették meg a konferencia résztvevői. Az angol nyelven tartott előadásának (Legislative aspects of thermal waste treatment as part of basic research development in the Pyrolysis Technology Research Centre) diáit a cikk mellékleteként elérhetik az érdeklődők.A konferencia honlapja: http://rkk.uni-obuda.hu/ijcelit_2013/

Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon Az előadás anyaga257.14 KB

2014. január 28. - Együttműködési megállapodás az Újvidéki Egyetemmel

Együttműködési megállapodás

2014. január 28-án Dr. Kaszás Károly (University of Novi Sad) és Dr. Puskás János (SZIE GAEK) aláírta a projektben folyó kutatás-fejlesztés támogatását és annak nemzetközi kiterjesztését megcélzó együttműködési megállapodást. Reményeink szerint mindkét egyetem profitál a kooperáció adta lehetőségekből és a jövőben más számos projektben is lehetőség nyílik az összefogásra, akár az oktatás különböző diszciplinákat érintő területein is.

2014. május 19-23. - Konferencia Birmingham-ben

20. pirolízis konferencia résztvevői

2014. május 19-23 között zajlik Birmingham-ben (UK) a 20. pirolízis konferencia (20th International Symposium on Analitical and Applied Pyrolysis), melyen a projekt altémáit hat kutatónk képviseli. A projekt során eddig keletkezett eredmények kommunikációja a poszter szekcióban történik. A konferencián bemutatott poszterek megtekinthetők oldalunkon. A konferencia hivatalos honlapja: http://pyro2014.co.uk/index.php?id=5 

2014. június 30. - Szakmai fórum (szabályozási koncepció)

A Szent István Egyetem, mint a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012- 0015 számú és az „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában” című EU projekt Kedvezményezettje szakmai fórumot tartott "Hőbontás a hulladékgazdálkodásban – szabályozási koncepció" témáman.

A szabályozási koncepció előkészítésének célja volt a pirolízis, mint hulladékgazdálkodási tevékenység minél szélesebb körű elterjesztése, a pirolízis tevékenység végzésének megkönnyítése, a pirolízis támogatása szabályozási eszközökkel.

Időpont: 2014. június 30., 14.00

Helyszín: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A. földszint

13.30 - 14.00 Regisztráció
14.00 - 14.15 Dr. Mozsgai Katalin (SZIE): Projekt rövid bemutatása
14.15 - 14.40 Farkas Hilda (SZIE): Hőbontás a hulladékgazdálkodásban – szabályozási koncepció bemutatása
14.40 - 16.00 Szakmai vitafórum az ágazat neves képviselőinek bevonásával
Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó a műhelyvitára134.73 KB
PDF icon Szabályozási koncepció504.41 KB

2014. november 20. - Pirolízis a gyakorlatban konferencia

Pirolízis a gyakorlatban

A Szent István Egyetem 2014. november 20.-án nemzetközi konferenciát tartott. A rendezvény a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 számú projekt keretében a hulladék hasznosítás új, pirolízis technológiával történő hasznosítását, ártalmatlanítását tűzte ki célul. A pirolízis technológia alkalmazása még ma is számos kérdést vet fel a szakemberek és a laikusok közt is! A konferencia célja volt, hogy a pályázat megvalósítása során létrejött új eredményeket és technológiákat megismertesse a szakmai közönséggel, bemutassa a fejlesztésekben lévő lehetőségeket. A konferencia helyszíne  a Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik Campusa volt.

A konferencia célja többek közt az volt, hogy eloszlassa azokat a szakmai tévhiteket, amelyek a pirolízis technológiák körül alakultak ki. Ezen kívül bemutatásra kerültek azok az eredmények is, amelyek a kutatásaink eredményeként a pirolízis technológiák korszerűsítése, hatékonyságának javítása, illetve a pirolizált hulladékok során keletkezett végtermék környezeti hatását, szántóföldi felhasználásának lehetőségeit taglalja. A projekt keretében szintén vizsgáltuk, és bemutatásra kerül a pirolízis üzemek területfejlesztésben, regionális fejlesztésekben értékelhető hatása, amely megkönnyítheti egy település ilyen irányú fejlesztési elképzeléseinek döntéshozatalát.

A konferencia keretében az alábbi témák bemutatására került sor, neves előadók tolmácsolásában:

 • Köszöntő, Dr. Bíró Tibor, egyetemi docens, mb. dékán.
 • Dr. Mozsgai Katalin, PIK irodavezető „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológia Kutatóközpontjában” c. projekt bemutatása.
 • Dr. Köteles Lajos, ny. főiskolai tanár Az innováció szerepe a hazai gazdaságfejlesztésben.
 • Dr. Füleky György egyetemi tanár és Gulyás Miklós, Ph.D. hallgató Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. A szilárd pirolízistermékek mezőgazdasági hasznosításának lehetősége.
 • Dr. Lányi Katalin tudományos munkatárs, SZIE Állatorvos Tudományi Kar, Kispál Gabriella, Ph.D. hallgató, SZIE GAEK. Mit kezdjünk a szeméttel, avagy a pirolízis lehetőségei.
 • Gulyás András, régész, Tessedik Múzeum, Ha nem kell eldobom, avagy mire jó a szemét?
 • Komáromi Dániel, Hulladékból energia.
 • Dr. Duray Balázs, egyetemi docens, SZIE GAEK, A pirolízis lehetőségei a vidék- és területfejlesztésben.